OUR TEAM

We love astronomy!


manager


Vedant Shenoy


secretary

Kunal Deshmukh


conveners

Arsh
Fathima
Kritti

Pranav

Shravan

Siddhant


OUR TEAM

We love astronomy!


manager


Abhinav


convener

Vedant
Rohan

Maharishi

Kunal

Prathamesh


OUR TEAM

We love astronomy!


manager


Gaurav Waratkar

Yashvi Sharma


convener

ABHINAV

Abhjeet Anand

Amit

Chaithanya Naik


OUR TEAM

We love astronomy!

Description about something :P


manager


convener

Gaurav

Yashvi

Chinmay

Tanya